منوی اصلی سايت
الگوهای تولید محتوای رسانه ها راهبرد ایجاد مزیت رقابتی در سپهر رسانه و اصلاح ساختار
به نام خدا

مقدمه مقاله ای است که در فرصت تعطیلات نوروز نوشته شده است. تصور این

است که این نوع گروه بندی یا مقوله بندی محتوای رسانه هم زاویه جدید در

تولید یا گردآوری اطلاعات بوجود می آورد و هم بر ساختار سازمانی رسانه می

تواندمؤثر باشد و هم ابزار جدیدی برای بررسی و تحلیل محتوای رسانه ها

فراهم می سازد.

 

سازمان های خبری  وحتی بخش های خبری رسانه ها شدیداً در محیط رقابتی بسیار پویایی قرارگرفته اند که حفظ اعتبار و وجهه خبری روز به روز سخت تر و پیچیده تر می شود. در این

محیط رقابتی، رسانه های جدید فضای مجازی و تولیدات خبری کاربران (GUC) ، بر شدت رقابت افزوده است. اغلب سازمان های جدید و نوپا در تولیدات محتوایی و خبری، میل به تحول

دارند اما کشف راه و مسیر چندان ساده نیست. الگوهای عام و رایج توان و ظرفیت تحولی را ندارند و اجازه نمی دهند تولیدکننده و یا مدیریت مراکز و سازمان های رسانه ای و خبری مسیر

دیگری را برای تولید طی کند لذا، تغییرات حداکثر درشکل و صورت تولیدات حادث می شود که عامل انگیزشی کافی برای جلب مخاطب و ایجاد اعتبار جدیدی برای سازمان های رسانه ای و

خبری نیست.از این جهت از منظر ارتباطات راهبردی، باید به مراحل سه گانه، گردآوری، پردازش و تولید اطلاعات از زاویه و الگویی  متفاوت نگاه کرد، الگویی که بتواند برای مدیران و کارگزاران

فرصت های جدید بوجود آورد. شناخت درست این زوایای متفاوت و بهره برداری پایدار برآن اساس، منجر به کسب اعتبار و مزیت رقابتی ویژه در سپهر رسانه خواهدشد. ایجاد فرصت و بهره

برداری از آن را شاید بتوان بزرگترین هنر مدیریت امروز رسانه دانست، درغیر این صورت رسانه ای در میان انبوه رسانه ها بدون نام و نشان و شاید فاقد اثر خواهد بود.

منظور از الگو یا مدل تولید یا مقوله بندی  محتوا این است که چگونه محتوا را سازمان دهی , کرده و ارتباط میان بخش های گوناگون آن را برقرار سازیم.

در این مقاله دو گروه بندی اصلی و سه زیر گروه با مبانی متفاوت از گروه بندی های محتوایی فعلی رسانه ها پیشنهاد شده که مقسم و مبنای هر مقوله یا گروه به تفصیل بیان شده

است.

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 
مژگان رشیدی
 
تاريخ: بيستم و سوم ارديبهشت 1395 ساعت 22:06
پاسخ
0
0
  توضيحات: با تشکر-به نظر می رسد که در عرصه خبر و تولید محتوا ،شبکه های مجازی صرفنظر از جنبه ها مثبت و منفی آن در حال یکه تازی است.در این بین رصد بیش از پیش نیاز مخاطبان ،علایق،و نحوه تولید و ارائه محتوای مطالب تولید شده میتواند راهگشا باشد.