منوی اصلی سايت
از رفتن خجسته ، مدیر نوگرای رادیو ناراحتم

در رادیو کسی تردیدی ندارد که خجسته مظهر رفرم این رسانه بوده است.دست بر قضا لحظه استعفای دکتر بنده در اتاق ایشان بودم برای هماهنگی یکی از برنامه های گفت و گوی روز که با نظر مستقیم ایشان تهیه میشد.عمیقا از رفتنشان ناراحتم و معتقدم در این رویارویی رسانه ای ما با رقیبان قدرتمند جهانی، نیروی ارزشمند و عملیاتی مانند دکتر خجسته را نباید از دست داد.امیدوارم آقای مهندس ضرغامی استعفای ایشان را نپذیرند و حضور اقای دکتر بازهم گرما بخش محفل بچه های رادیو باشد.

 

منبع : مازیار ناظمی

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان