منوی اصلی سايت
اولین فارغ التحصیل تهیه کنندگی رادیو
یک اتفاق مهم برای آینده ای نوید بخش
دیروز سه شنبه 10/10/1387 اولین دانشجوی رشته تهیه کنندگی رادیو در دانشکده صدا و سیما

 

اولین فارغ التحصیل تهیه کنندگی رادیو

یک اتفاق مهم برای آینده ای نوید بخش

دیروز سه شنبه 10/10/1387 اولین دانشجوی رشته تهیه کنندگی رادیو در دانشکده صدا و سیما سرکار خانم اسماعیل نژاد با دفاع نهایی از پایان نامه اش فارغ التحصیل شد. ایشان از تهیه کنندگان نسل سوم بعد از انقلاب رادیو است که در رادیو تهران فعالیت می کرد و اخیراً فعالیتش را در شبکه دیگری شروع کرده است. اگر چه اولین فارغ اتحصیل بودن اتفاق مهمی برای دانشجو و دانشکده است. اما اتفاقی بس مهمتر و آینده ساز موضوع  پایان نامه و روش تحقیق آن بود. شاید بتوان گفت برای اولین بار از روش های کیفی در یک پایان نامه بطور کامل استفاده شده است. استاد محترم راهنما دکتر گیویان که خود فارغ اتحصیل رشته مردم شناسی است موجب اصلی این کار است. ایشان جز گروه معدود افرادی است که معتقد است از روش های کمی کمتر استفاده کنیم تا بتوانیم علم بومی را تولید کنیم و بوظیفه علمی خود در قبال جامعه و نیازهای آن عمل نماییم. در زمانی که خانم اسماعیل نژاد به دنبال موضوع پایان نامه بود و درباره تهیه کنندگان می خواست تحقیقی را انجام دهد پیشنهاد دکتر گیویان تدوین آیین تهیه کنندگی رادیو به روش مردم شناسی بود. در جلسه دفاع از طرح پایان نامه(پرپوزال ) در گروه رادیو دکتر گیویان با حرارت از این موضوع و روش آن به عنوان یک حرکت جدید دفاع کرد. انصافاً خانم اسماعیل نژاد هم از عهده کار به خوبی برآمده است. انشاءالله این کار به زودی در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت و به صورت یک کتاب مفید چاپ خواهد شد. توصیه مؤکد اینجانب به همه مدیران و تصمیم گیران و دانشجویان مدیریت رسانه مطالعه این کار است تا به خوبی با ویژگی های روابط غیر رسمی و البته مؤثر حلقه حرفه ای گری آشنا شوید. در این صورت در تحلیل محیط پیچیدگی ها را درخواهید یافت.در فرصتی نقاط برجسته این کار و ضعف های احتمالی آن به بحث  گذاشته خواهد شد.

به آقای دکتر گیویان استاد محترم راهنما، خانم دکتر همراز استاد محترم مشاور، خانم اساعیل نژاد و گروه رادیو دانشکده به جهت این اتفاق علمی خوب تبریک می گویم.

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان