منوی اصلی سايت
دومین سالگرد تأسیس رادیو گفتگو
همه زیر یک سقف
روز پنجشنبه مراسم دومین سالگرد رادیو گفتگو برگزار شد. بنظر این جلسه می تواند به درستی یکی از ظرفیت های فراموش شده رادیو(تأکید بر ظرفیت رادیو است) را به خوبی نشان دهد.

 

 

روز پنجشنبه مراسم دومین سالگرد رادیو گفتگو برگزار شد. بنظر این جلسه می تواند به درستی یکی از ظرفیت های فراموش شده رادیو(تأکید بر ظرفیت رادیو است) را به خوبی نشان دهد. رادیو گفتگو می تواند همه را زیر یک سقف که مبتنی برمفاهمه و شنیدن و گفتن است جمع کند. سرمایه بزرگی برای مردم در این جا فراهم شده است. شعار ما در رادیو گفتگو این است که: هرکس در گفتگو شرکت کند برنده است. بنابراین کسی در رادیو گفتگو به دنبال بازنده نباید باشد. این رادیو کرسی آزاد اندیشی رسانه ای است. برای تفسیر  جلسه همراه عکس های آن به آدرس رادیو گفتکو مراجعه بفرمایید.

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان