منوی اصلی سايت
اصول نوشتاري راديو را به زودي استخراج مي‌كنيم
معاون صدا: اصول نوشتاري راديو را به زودي استخراج مي‌كنيم
دوشنبه، 23 بهمن 1385     ساعت: 06:30
معاون صدا، درباره ضرورت ارزيابي نوشته‌هاي راديويي، با اشاره به كميته طرح و نظارت و موسيقي در راديو خاطرنشان كرد: علاوه بر اين دوكميته، كميته ارزيابي در راديو برنامه‌ها را مي‌شنود و به متن آن نمره مي‌دهد.
دكتر حسن خجسته در گفت وگو با ايسنا ، افزود: به عنوان مثال در راديو پيام، هر هفته 7 تا 8 برنامه به طور مرتب بررسي مي‌شود و اگر متن آن از عددي نمره پايين‌تري داشته باشد ، نويسنده‌ي آن عوض مي‌شود.
وي با بيان اين مطلب كه شايد به نسبت حجم روزانه ارزيابي همه برنامه‌هاي عملي نباشد گفت: روزانه 228 ساعت برنامه پخش مي‌شود كه ارزيابي مي‌شود.
وي كشف نشدن اصول نويسندگي در راديو به شكل تئوريزه شده را يكي از مشكلات نويسندگي در راديو دانست و افزود: آن چه كه نوشته شده غالبا براي فيلمنامه ، تئاتر و يا نمايشنامه‌هاي راديويي بوده است.
خجسته با تاكيد بر اين مطلب كه نوشتن در راديو و تلويزيون از اصولي پيروي مي‌كند خاطرنشان كرد: 32 مقاله درباره معيارهاي نويسندگي در راديو سفارش داده شده كه به تدريج اگر توليد شود، اصول نوشتار راديويي استخراج مي‌شود.
وي با ابراز اميدواري در اين خصوص كه در يك تا دو سال آينده به اصول مدوني در اين زمينه دست مي‌يابيم گفت: خوشبختانه ، دانشكده صدا و سيما از بهمن ماه در دو رشته تهيه‌كنندگي و نويسندگي در گرايش كارشناسي ارشد دانشجو مي‌پذيرد.
وي در پاسخ به پرسشي درباره‌ي اظهارات رييس سازمان در جشنواره ششم مبني بر اهميت دادن بيشتر به راديو اظهار كرد: رييس سازمان صدا و سيما ، چه در زمينه نيروي انساني و چه در زمينه بودجه توجه خاصي به راديو داشته است.
خجسته ، قابل نبودن به اندازه كافي محيط براي نگه داشتن و جذب افراد ورزيده در راديو را يكي از علل جذب افراد راديويي به تلويزيون دانست و گفت: خصلت عمده راديو كادرسازي است و جريان نيروي انساني وارد شده به آن پس از مدتي ورزيده مي‌شود و به طور طبيعي براي آدم‌هاي ورزيده جا كم مي‌شود.
وي در اين باره كه گفته مي‌شود در دستمزدهاي پايين راديو در جذب افراد آن به تلويزيون موثر است خاطرنشان كرد: راديو از ابتدا بودجه كمي داشته است و اگر سازمان 100 درصد هم به بودجه آن اضافه نمايد جهش آن تدريجي است.
معاون صداي جمهوري اسلامي در پايان با اشاره به فاصله بسيار بودجه راديو و تلويزيون گفت: اين فاصله در اين چند سال كم شده است اما بايد در يك فاصله 10 ، 15 ساله پر شود.

منبع: http://www.jamejamonline.ir/shownews2.asp?n=110897&t=fp

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان