منوی اصلی سايت
موسیقی تصویری و صوتی
تفاوت معنایی موسیقی در رسانه های مختلف
درحال تهیه مقاله ای در تحلیل تفاوت های موسیقی رادیو و رسانه های شنیداری با موسیقی در رسانه های تصویری هستم، بهتر دیدم تاحد ممکن از نظرات دوستان در این باره استفاده کنم، از این جهت خلاصه ای را در زیر جهت گشایش بحث نوشته ام:

به نام خدا
سلام
درحال تهیه مقاله ای در تحلیل تفاوت های موسیقی رادیو و رسانه های شنیداری با موسیقی در رسانه های تصویری هستم،  بهتر دیدم تاحد ممکن از نظرات دوستان در این باره استفاده کنم، از این جهت خلاصه ای را در زیر جهت گشایش بحث نوشته ام:
موسیقی یکی از پرکاربردترین مواد در تولیدات رسانه ای و یکی از دغدغه های همیشگی فعالان و پژوهشگران این حوزه است. یکی از مسائلی که باید بسیار مورد توجه باشد تفاوت کارکردی و معنایی موسیقی رادیو با موسیقی رسانه های تصویری است که البته کمتر مورد توجه قرارگرفته است. دلیل عمده این تفاوت نیز معطوف به تفاوت تأثیر رادیو و تلویزیون یا سینما بر معنا و مفهوم موسیقی است، زیرا موسیقی پدیده ای با ماهیت صوتی است و فقط از طریق گوش باید شنیده و درک و تفسیر شود. وقتی از طریق چشم و گوش دیده و شنیده شود، دخالت حس دیگر در این فرایند، معنای دیگری برای آن ایجاد و یا از آن کم یا اضافه می کند.
متأسفانه اکثر پایان نامه های دانشجویان رادیو، تلویزیون، برنامه ریزی فرهنگی و هنر معطوف به وضع موجود کارکردهای موسیقی در یک رسانه یا در محیط اجتماعی است و هنوز از مقایسه های کارکردی یا تفاوت های معنایی خبری نیست. درک معنای موسیقی در رادیو یا سایر رسانه های شنیداری مبتنی بر تداعی معانی و احساس است درصورتی که تصویر، متن و بینامتن تفسیری را ایجاد می کند و بدین ترتیب به نحوی معناسازی می کند(این جا سعی در ساده سازی برای درک کلی از تفاوت معنا و مفهوم موسیقی در انواع رسانه های شده است). البته بین موسیقی در حضور با موسیقی در غیاب نیز تفاوت های بسیار مهمی است که قبلاً در این باره مقاله ای ارائه شده، اما آن چه فعلاً در این جامورد نظراست و جود تفاوت های معنایی و کارکردی یک موسیقی در رسانه های شنیداری با همان موسیقی در رسانه های تصویری است.
گودوین Andrew Goodwin هشت ویژگی برای موسیقی تصویری برشمرده:
1- ارتباط میان شعر و بصریات
2- ارتباط میان موسیقی و بصریات(متضاد، مکمل، تشدید کننده)
3- موسیقی تصویری مبین ویژگی ژانر و نوع موسیقی اس یا کاملاً تحت تأثیر آن است.
4- القای مفهوم نگاه کردن( تأکید گودوین در این جا بر شیئی انگاری زن در موسیقی کلیپ های غربی است، اما هرکلیپی به اقتضای خود می تواند دربردارنده این مفهوم باشد).
5- ارجاعات بینامتنی، یعنی تصاویر می تواند بینامتن های موجود در ذهن شما را فعال کند، بطور مثال: حادثه ای، شخصیتی، مکانی و ... را یادآوری کند.
6- توجه گودوین به بازار و شیوه های بازاریابی است که بر روی برچسب ها وجود دارد و غالباً استفاده از چهره نزدیک و کلوزآپ هنرمند است. از این جهت تولیدکننده باید در اصل متن آن را طراحی کند تا تصاویر مطلوب برای بازار تهیه شود.
ورای آن چه گفته شد، انواع میکس های از صدای سازها در رادیو و تلویزیون می تواند معناهای متفاوت و ظرفیت های جدید و یا گسترده تری در بهره برداری از موسیقی فراهم نماید.
انشاءالله بحث تکمیلی را در در اختیار خواهم گذاشت. امیدوارم از نظرات شما بهره مند شوم.

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان