منوی اصلی سايت
راديو آوا و فلسفه وجودي آن
يكي از موضوعاتي كه در باره راديو بايد مي نوشتم همين دليل و فلسفه ايجاد راديو آوا بود تا دوستان و همكاران و درصورت نياز، پژوهشگران بتوانند مبناي نظري روشني براي نقد و بررسي آن داشته باشند، خوشبختانه كار به سرانجام رسيد و براي چاپ به نشريه پژوهش هاي ارتباطي سپرده شد. اينجا بيشتر از چكيده آن را در اختيار علاقمندان مي گذارم تا از نظرات آن ها بهره ببرم. البته هنوز يكي دو مقاله اي ديگر نيز بايد براي ..

يكي از موضوعاتي كه در باره راديو بايد مي نوشتم همين دليل و فلسفه ايجاد راديو آوا بود تا دوستان و همكاران و درصورت نياز، پژوهشگران بتوانند مبناي نظري روشني براي نقد و بررسي آن داشته باشند، خوشبختانه كار به سرانجام رسيد و براي چاپ به نشريه پژوهش هاي ارتباطي سپرده شد. اينجا بيشتر از چكيده آن را در اختيار علاقمندان مي گذارم تا از نظرات آن ها بهره ببرم.  البته هنوز يكي دو مقاله ديگر نيز بايد براي راديو بنويسم تا دلايل توسعه راديو و رويكرد انتخابي آن معلوم شود، از جمله مقاله اي درباره "بعد از عصر طلايي راديو"، يعني سال هايي كه كار را در راديو شروع كردم(مهر 1370) و بعداً درآن مسئوليت هايي به عهده داشتم. اميدوارم خداوند اين توفيق را عنايت فرمايد. 
امروزه موسيقي در راديو داراي اهميت زيادي شده بطوريکه انواع راديوهاي موسيقي در سپهر انبوه رسانه اي خودنمايي مي کنند،  موضوعي است که بيشتر ناشي از ماهيت موسيقي و کارکرد آن در محيط اجتماعي امروز و كارويژه آن در توليدات راديويي است. درحال حاضر مي توان رابطه سه گانه اي ميان 1- راديو، 2- کارکردهاي موسيقي و 3- محيط اجتماعي را بوضوح دريافت  که سبب شده اين گونه راديوها مورد اقبال سازمان هاي رسانه اي و شنوندگان قرار گيرد. در حقيقت نياز راديو به استفاده از موسيقي و احتياج موسيقي به راديو و ارتباطي كه ميان شرايط و زمينه هاي جديد محيط اجتماعي با اين دو وجود دارد، به هركدام اجازه مي دهد كه در ارتباط باهم حضور مؤثري در محيط اجتماعي براي رفع مضايق يا گسترش فرصت ها داشته باشند. شرح اين سه به روشني تفسير گسترده اي ازفلسفه وجودي "راديو آوا" که يک راديو موسيقي است، را بيان مي کند و دلايل و ضرورت وجودي آن را معلوم مي سازد.
1- راديو داراي ويژگي هاي منحصر بفردي است که اگر به درستي از آن استفاده شود سهم مخاطبان و شنوندگان خود را در سپهر رسانه اي مي تواند حفظ کند و حتي در بعضي زمينه ها گسترش دهد. اين رسانه داراي چند ويژگي ممتازي است که هيچ رسانه اي از آن بهره مند نيست، در واقع اين ويژگي ها مزيت نسبي راديو نسبت به ديگر رسانه هاست که بايد مبناي برنامه ريزي قرارگيرد،. بط.ر مثال استفاده از فقط "صدا" ياماهيت ارتباط شنونده با راديو  و تعامل دوجانبه موسيقي و راديو از جمله برخي ويژگي هاي راديو است كه مي تواند مبناي راديويي، براي راديو "آوا" باشد.
2- موسيقي هم داراي  کارکرد هاي اجتماعي " طبق نظر آلن مريام موسيقي نه كاركرد دارد "است و هم داراي چهار كار ويژه در راديو مي باشد،اين چهار کارويژه عبارتنداز: موسيقي فاصله، موسيقي در نقش متن، موسيقي براي زمينه و موسيقي براي بيان حالات. البته استفاده از موسيقي در راديو خود تحت تأثير دو اصل قابليت و انتقال است كه ناشي از نگاهي به ماهيت موسيقي و راديو و تأثير متقابل آن دو بريكديگر است.
البته در برنامه ريزي مقدماتي براي راه اندازي اين راديو درباره موسيقي و كيفيت آن از واژه "موسيقي پاك"استفاده شد تا جريان عمومي اين راديو براي تمامي دست اندركاران روشن شود.
 3- سومين موضوعي كه در تأسيس راديو آوا و فعاليتش مهم و  محوري است،  شرايط و محيط اجتماعي و روابط ناشي از آن است كه بر محيط فردي و اجتماعي مسلط است و افراد يا گروه ها محكوم به زندگي در آن هستند.  جوامع امروزي داراي محيط خاص و روابط سختي هستند که بر جان و روح افراد حاکم است و کسي را گريزي از آن نيست. در جامعه جديد سه خاصيت در بطن ارتباطات و جود دارد که در هيچ دوره تاريخي وجود نداشته و اگر به نحوي موجود بوده براي افراد گريزگاه هايي نيز فراهم بوده است. در جوامع امروزي سه نوع درگيري دائمي در ارتباطات میان فرد با ديگران وجود دارد که زندگي را سخت و پر اضطراب کرده است:
 الف: درگيري فرد با نهادها(ارنباط فرد با سازمان ها)، امروزه نهادهاي رسمي که مقدرات مردم را در دست دارند به بخشي از روابط تمام درگير در زندگي فردي و اجتماعي تبديل شده اند و فرد خارج از اراده و عموماً به اجبار تابع قواعد و مقررات موضوعه آن ها است.
 ب: درگيري فرد با فرد(ارنباطات ميان فردي)، يکي ديگر از پديده هاي جامعه مدرن درگيري گاهي تمام عيار فرد با ديگران است. اين درگيري در ساخت اجتماعي وجود دارد و گريزي از آن نيست.
ج- درگيري فرد با خودش(ارتباط درون فردي): انسان امروز آن چنان در ارتباطات دروني خودش سرگشته مي شود كه گاهي منجر به خودكشي مي شود.
بر اساس آن چه گفته شد و روابط في مابين سه عنصر جامعه، موسيقي و راديو، راديو موسيقي حلقه واسط و اتصال دهنده اي ميان اين سه است كه مي تواند از كاركردهاي مثبت موسيقي در تعديل درگيري هاي ارتباطي گفته شده بكاهد و فرد را براي فعاليت هاي سازنده آماده نمايد.
 "راديو آوا" يک راديو موسيقي تمام عيار با ويژگي خاص است.
1- اين راديو بطور مرتب موسيقي باکلام و گاهي موسيقي بي کلام تکنوازي سازهاي مختلف در دستگاه ها و رديف هاي گوناگون موسيقي ايراني را پخش مي کند.
2-  در اين راديواز هرگونه کلام و گفتار، غير از اعلام مکان و گاهي معرفي موسيقي که پخش مي شود، خودداري مي شود.
3-  موسيقي اين راديو بدور از هرگونه شائبه حرمت بوده  و اشعار ترانه ها و سرودها از محتواي خوبي برخوردارند، لذا موسيقي اين راديو "موسيقي پاک" نامگذاري شده است.
4-  برخلاف راديو پيام که به دليل پخش هر 15 دقيقه، 3دقيقه خبر، بطور زنده پخش مي شود، برنامه هاي اين راديو به صورت توليدي ضبط شده است که در بسته هاي شش ساعته تهيه مي شود لذا اگر از مزيت برنامه هاي زنده محروم است به همان نسبت از خطاهاي حرفه اي آن نيز محفوظ مانده است.
5-  ساختار سازماني بسيار کوچک و چالاکي دارد بطوري که در ابتداي کار جزيي از راديو پيام محسوب مي شد و کماکان عليرغم افزايش چندبرابري زمان پخش به همان روال گذشته اداره مي شود.
6-  مانند راديو پيام از تمام تهيه کنندگان راديو مي تواند استفاده کند در صورتي که اين کار به دلايل مختلف در ساير راديوها منع شده است. البته بزرگترين اشکال اين روش اين است که اين راديو جزيي از هويت حرفه اي عوامل توليدي نخواهد شد اما مزيت مهم آن در دو چيز است: نخست، اين راديو مي تواند از بهترين ها و کارکشته هاي توليد استفاده کند ضمن اين که ساختار سبک و چالاکي نيز خواهد داشت.


 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان