منوی اصلی سايت
تكاليف نوروزي
خوشبختانه موفق به اتمام مقاله "كنش حمعي كاربرد موسيقي در راديو" شدم و براي چاپ به فصلنامه "پژوهش هاي ارتباطي" ارسال كردم، بعلاو، تقريباً مقاله بسيار مفصل و كتاب سان "جامعه شناسي و مردم شناسي موسيقي" را نيز به پايان رساندم.انشاءالله براي چاپ آن

خوشبختانه موفق به اتمام مقاله "كنش جمعي كاربرد موسيقي در راديو" شدم و براي چاپ به فصلنامه"پژوهش هاي ارتباطي" ارسال كردم. بعلاوه، تقريباً مقاله بسيار مفصل و كتاب سان " جامعه شناسي و مردم شناسي موسيقي" را نيز به پايان رساندم. انشاءالله براي چاپ آن در سال آينده به نحوي اقدام خواهم كرد. براي ايام تعطيلات نوروزي دو تكليف براي خودم تعيين كرده ام: نخست، اصلاح نهايي كتاب "زن، هويت و امنيت"، دوم، تهيه يك مقاله در حوزه " مديريت رسانه".
قصدم اين است؛ اگر خدا عنايتي بفرمايد، چارچوب هاي معرفتي اين بحث را روشن كنم تا يك مدير رسانه از الزامات ذاتي اين حوزه مطلع شود.
مدیریت رسانه هم علم و هم هنری است که محصور در میان چند رشته معرفتی و کاربردی است. اطلاع از این حوزه ها یک ضرورت برای کسانی است که مديريت رسانه اي را برعهده دارند يا در پی بسط نظری و عملی این رشته دانش هستند و غفلت، موجب سوگیری نادرست دراین رشته بسیار نوپا خواهد شد.
1- رويكرد ارتباطاتي فرايندي يا معنا شناختي
2- فلسفه رسانه
3- اصول مديريت
4- محيط شناسي
5- مخاطب شناسي و رويكرد حاكم بر آن
6- اصول بازاريابي و يا جذب مخاطب
7- شناخت هنجار رسانه
رشته درسي و عملي "مديريت رسانه"،حداقل با اين هفت دانش نظري يا عملي؛ ارتباطي تنگاتنگ و ناگسستني دارد.  اهميت موضوع در اين است كه نقش و نحوه تأثير اين دانش ها، از يك رسانه به رسانه ديگر و از يك فرهنگ تا فرهنگ ديگر و از يك شخص تا شخص ديگر بسيار متفاوت و حتي ممكن است، متضاد باشد. اميدوارم در تعطيلات نوروزي بتوانم برخلاف تمام دوران تحصيل، تكاليف نوروزيم را انجام دهم و سرافراز باشم. انشاءالله

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان