منوی اصلی سايت
رادیو چیست؟
رادیو چیست؟ چه تفاوت های اصلی میان این رسانه و دیگر رسانه های مدرن جمعی وجود دارد؟

 

                                                به نام خدا

رادیو چیست؟ چه تفاوت های اصلی میان این رسانه و دیگر رسانه های مدرن جمعی وجود دارد؟ یک سازمان رادیویی با دیگر سازمان های رسانه ای چه تفاوت هایی دارد؟ و...

این قبیل پر سشگری برخاسته از نگاهی هستی شناسانه به پدیده ها است، پاسخ مستدل به این پرسش ها دلایل بسیاری از ضعف ها ومشکلات حوزه های مدیریت، تولید و |حتی پژوهش را روشن می کند.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان