stage 1 حسن باقرزاده خجسته

منوی اصلی سايت
يادداشت
چهارشنبه دوم خرداد مراسم اختتامیه این دو رویداد بزرگ فرهنگی در حوزه رسانه های ملی بود، نهمین جشنواره بین المللی رادیو و اولین اجلاس بین المللی رادیو
روز پنجشنبه مراسم دومین سالگرد رادیو گفتگو برگزار شد. بنظر این جلسه می تواند به درستی یکی از ظرفیت های فراموش شده رادیو(تأکید بر ظرفیت رادیو است) را به خوبی نشان دهد.
من هم به سبک دانش آموزان برای تعطیلات عید پیک نوروزی داشتم که باید تا پایان تعطیلات تمام شده تحویل می دادم.
تجربه هایی که در رادیو وجود دارد حاکی از آن است که برنامه های رادیویی
چند روز قبل نوشته ای در باره رادیوهای تخصصی و اصول برنامه ریزی را
در بیست و ششمین جشنواره بین المللی فجر نمایش های رادیو بخش تازه اضافه شده به این جشنواره
مدتی است که مباحث نظری موسیقی در رادیو در جلسات کارشناسی باحضور اساتید محترم حوزه ودانشگاه و کارشناسان
رادیو چیست؟ چه تفاوت های اصلی میان این رسانه و دیگر رسانه های مدرن جمعی وجود دارد؟
این پایگاه، راهی برای تبادل نظرها و دیدگاه های علاقمندان، دانشجویان،
123