پنجشنبه، 10 مهر 1393 / Thursday, October 2, 2014    

اخبار مرتبط >> در باره رفتن از رادیو

با دل خوش از رادیو بیرون آمدم


در مراسم اختتاميه دومين رپرتوآر مركز هنرهاي نمايشي صورت گرفت اهداي نشان عالي مركز نمايش‌هاي راديويي به «حسن خجسته» خبرگزاري فارس: نشان عالي مركز هنرهاي نمايشي راديو به پاس ده سال خدمات «حسن خجسته» معاون سابق صدا به وي اهدا شد.

گفت‌وگو با حسن خجسته«هراس اين است که رسانه‌ي ما ملي نباشد؟»

«معاونت برنامه‌ريزي و نظارت صداوسيما همه چيز است چون فعلا آن جا هستم»

رييس صداوسيما: جابه‌جايي مديران اقدامي هدفمند و سنجيده است

اميدواريم محمدحسين صوفي از تجربيات داخل راديو استفاده كند

اميدوارم شبكه‌ها‌ي جديد تا دهه‌ي فجر راه‌اندازي شوند

تفكر هدفمند و محتواگراي«محمدحسين صوفي» به راديوي امروز كمك مي‌كند

مديريت فرهنگي مديريت باغباني است نه مديريت نجاري

شعار «شنيده مي‌شويد» به‌طور واقعي در اين سال‌ها محقق شد

هم قسم بوديم راديو را در بين مردم مجددا پررونق كنيم

محمدحسين صوفي معاون صدا شد


دكتر خجسته پس از 10 سال از معاونت صدا رفت

حسن محمديان در پي استعفاي معاون صدا: رفتن حسن خجسته خسارت محسوب مي‌شود مديريت فرهنگي مديريت باغباني است نه مديريت نجاري


صفحه: 1 | 2 |