منوی اصلی سايت
«راديو نقش غيرقابل انکار در جهان امروز دارد» گزارشي از بحث‌هاي تخصصي نخستين اجلاس جهاني راديو

خبرگزاري دانشجويان ايران - اصفهان
سرويس: تلويزيون و راديو

 

امروز ـاول خرداد ماه ـ در نشست تخصصي نخستين «اجلاس جهاني راديو» كارشناسان به مباحثي با موضوعات « گروه‌ مخاطبان راديو در ايران»،«تعامل راديو و مذعب»،«تبليغات راديو در غرب آسيا» و «راديوي شرقي» پرداختند.

به گزارش خبرنگار سرويس راديو از اصفهان، عضو هيات علمي دانشکده صدا و سيما گفت: راديو يک نقش غير قابل انکار در جهان امروز دارد.

عبدالله گيويان كه درباره‌ي «تعامل راديو و مذهب در زندگي روزمره» در اجلاس جهاني راديو در اصفهان سخن مي‌گفت اين تعامل را در زندگي روزمره مهم دانست و افزود: دين و راديو هر يک به گونه‌اي واجد ويژگي‌هاي هستتند که مي‌توان آن‌ها را مرتبط با فرهنگ عالي و متخصصان و نخبگان، به هم پيوند داد.

وي اضافه کرد: دين و راديو براي ادامه حيات خود ناگزير به مشارکت و تعامل با فرهنگ عامه هستند.

اين مدرس ارتباطات ادامه داد: در راديو بايد براي انتخاب موسيقي متناسب با هر فضا و هر مخاطب در لحظات عبادي و عرفاني و همچنين انتخاب متون خاص عرفاني بهره گرفت.

وي با اشاره به ويژگي ‌اي ژانر برنامه سازي در اوقات عبادي در راديو گفت: در راديو پيام، تشريح خصايص آئين برنامه‌هاي راديويي مورد توجه قرار مي‌گيرد و نشان مي‌دهد که چگونه و در چه عرصه‌هايي بازنمايي‌هاي ديني از طريق رسانه راديو به تقديس زمان مي‌انجامد.

گيويان اضافه کرد: در اين راه ابزارها و امکانات سکولار در قالب آيين و در خدمت ايجاد و اجراي يک آئين قرار مي گيرد و فراتر از آن خود يک آئين رسانه اي مي شود.

به گزارش ايسنا ، مارک بريگز از انگليس نيز در اين جلسه با سخنراني درباره ي اين كه «تبليغات چگونه راديو را در غرب آسيا به پيش مي‌راند» گفت: بازارهاي در حال توسعه آسياي غربي پي به اين مساله برده‌اند که ايستگاههاي راديويي چگونه مي توانند بدون اينکه هيچ لطمه اي به تمامي توليداتشان داشته باشند پتانسيل درآمدي خود را به حداکثر برسانند.

بريگز در ادامه به بررسي اصل موضوع هايي که بر صاحبان رسانه به تبليغات اثر مي گذارند، پرداخت.

وي ادامه داد: بدون شک راديو رسانه‌اي قابل دسترس و بدون مرز است، سواد، ثروت و فرهنگ از جمله عواملي هستند که بر قدرت دسترسي سريع موثر و فراگير راديو تا کنون تاثيري نداشته اند.

به گزارش ايسنا در ادامه اين نشست كه عصر اول خرداد ماه در هتل عباسي اصفهان برگزار شد دكتزر عليرضا پويا رييس مرکز تحقيقات صدا و سيما نيز در خصوص گروههاي مخاطب راديوهاي جمهوري اسلامي ايران افزود: در نوشته اي که در يونسكو به چاپ رسيد، راديو يک وسيله ارزان، آسان در دسترسي و قابل بهره‌برداري معرفي شد که اين سه خصوصيت براي تلويزيون، مطبوعات و ديگر مطبوعات نيست.

عليرضا پويا تصريح کرد: البته اين موضوع چون قديمي است با اينترنت مقايسه نشده و براي تعريف مخاطب، تعاريف گوناگوني مطرح شده است که دو منظر اصلي مخاطب به طور ماهوي و يک تعريف از نظر اصحاب رسانه است.

وي با تاکيد بر بحث مخاطب راديو در ايران اظهار كرد: اين آمار براي مخاطبان بي بي سي 4 تا 25 درصد براي هر شبکه معرفي شده که مبناي آن استفاده 15 دقيقه‌اي از راديو است.

پويا گفت:در مرکز تحقيقات صدا و سيما با شاخص ديگري انجام مي‌شود و ما يک روز در هفته از راديو استفاده مي‌کند را مخاطب راديو در نظر گرفته‌ايم.

رييس مركز تحقيقات صداوسيما تصريح کرد: با اين تعريف ما در سال 2004 ، 24 درصد، در 2005 ، 25ونيم درصد در سال 2007 بيش از 32 درصد از مخاطبان راديو بوده‌اند که با توجه به گسترش تکنولوژي هاي ديگر، در اين عرصه ما يک روند افرايشي را داشته‌ايم.

وي ادامه داد: در ايران مردان با 36 درصد و زنان با 28 درصد به راديو گوش مي‌دهند که يکي از دلايل آن، استفاده زياد زن ها از تلويزيون است.

وي اظهار کرد: در حال حاضر برنامه‌هاي صداي جمهوري اسلامي ايران براي سنين مختلف متفاوت است و ميزان شنونده با سن تحصيلات مخاطب مرتبط است.

پويا عنوان كرد: اکنون راديو گفت‌وگودر صداي جمهوري اسلامي ايران براي طرح مسائل پيچيده ايجاد شده و براي همين ميزان مخاطبانش متفاوت است.

به گزارش ايسنا، همچنين مديرکل اداره‌ي نمايش راديو در اين نشست با اظهار اين که تخيل، عامل اصلي پيوند شنونده با راديو است در سخنراني خود راجع به «آن سوي رسانه و راديوي شرقي» سخن گفت.

شهرام گيل آبادي با بيان اين که، گفتارنوعي حرکت است و نظام زير ساختي ناظر بر اين گفتار مانند فرهنگ، خلق و خو که انسانيت را تحت تاثير خود قرار مي دهد، است. افزود:هم اکنون انسان شرقي تحت تاثير همگرايي تاريخي و آئيني خود زيستي با شئون ايدئولوژيک و معنا گرا دارد که اين گرايش باعث مي‌شود ذهني براي مواجهه و کشف رمز در فرايند هاي پيچده ،مانند دريافت علامت‌ها، نشانه ها ،و حتي تمثيل‌ها داشته باشد.

وي ادامه داد: اگر ديالوگ ها را بعد از تعريف ديالوگ بررسي کنيم، ذهن روايتگر انسان‌ها را تجزيه و تحليل مي کند و وقتي به درک آن موضوع خاص رسيد، بر اساس آن تصميم مي گيرد و اين تصميم گيري رفتارهاي اجتماعي را مي سازد.

گيل آبادي افزود:مفهوم از فرا رسانه‌اي بودن در ادبيات رسانه‌اي آن است که فرا رسانه يعني سطحي که دريافتي از نشانه‌اي که با آن برخورد و درک کرده و بر اساس زبان خودش به يک نوع تفسير مي رسد است، که اين تفسير به جايگاه فرهنگي و اجتماعي انسان‌ها بستگي دارد.

وي ادامه داد:راديو قدرت تخيل سازي زيادي دارد، و اکنون راديو قوي ترين وسيله رسانه‌اي براي ارتباط تخيلي با مخاطب است که در اين ارتباط دريافت‌ها بر اساس تفاسير مخاطبان به نوع رفتار تبديل مي‌شود.

مدير كل جديد اداره ي نمايش راديو افزود: اکنون زمان آن گذشته که بخواهيم بي بي سي را براي ديگران مبنا قرار دهيم ،چرا که هر کشوري بايد با توجه به فرهنگ خودش، رسانه اش را تعريف کند.

وي عنوان كرد: مخاطب راديو بخش عمده اي از پيام خود را در ذهن پرورش مي دهد، که بر اساس آزمايش‌هاي صورت گرفته، راديو فقط چون حس شنوائي را درگير مي‌کند تاثير زيادي در ضمير ناخود آگاه، تخيل، دارد.

گيل آبادي اضافه کرد:فرا رسانه اي بودن در هر موقعيت و در هر کشوري براي آن کشور، حکم اساسي دارد و هر کشور بر اساس زبان خود فرا رسانه ايي بودن را تعريف مي کند که بر اساس مدل‌هاي فرهنگي تعريف مي‌شود.

وي گفت:پيدا کردن مدل شرقي يک ضرورت براي گام برداشتن به سوي رسانه‌ايي فراترجهت استفاده از فرهنگ شرقي است.

انتهاي پيام

كد خبر: 8703-00711

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان