منوی اصلی سايت
مقدمه کتاب "مدیریت رسانه"
کتاب "مدیریت رسانه" حاوی مجموعه مقالاتی از اینجانب است که انتشارات تیسا در نمایشگاه بین المللی کتاب آن را عرضه کرد. در ذیل، مقدمه، فهرست و مشخصات جهت اطلاع علاقمندان نوشته شده است.ــــــــــــــ مديريت رسانه علم ميان رشته اي بسيار جوان و البته تاحدي پيچيده تر از بسياري علوم ميان رشته اي دانشگاهي است. شايد علت اين پيچيدگي از يك طرف تأثير مستقيم فلسفة تكنولوژي، علم ارتباطات و نگرش ارتباطي مديران يا مالكان رسانه بر اين علم و از طرفي حضور رسانه در محيط بسيار متحول و پررقابت سپهر رسانه است كه حتي اين علم ناچار از ورود به هزارتوي مديريت راهبردي نيز شده است

مقدمه
مديريت رسانه علم ميان رشته اي بسيار جوان و البته تاحدي پيچيده تر از بسياري علوم ميان رشته اي دانشگاهي است. شايد علت اين پيچيدگي از يك طرف تأثير مستقيم فلسفة تكنولوژي، علم ارتباطات و نگرش ارتباطي مديران يا مالكان رسانه بر اين علم و از طرفي حضور رسانه در محيط بسيار متحول و پررقابت سپهر رسانه است كه حتي اين علم ناچار از ورود به هزارتوي مديريت راهبردي نيز شده است. ممكن است گفته شود اين حد از پيچيدگي و شايد بيش از آن را در ديگر علوم ميان رشته اي نيز مي توان يافت كه البته اين امر صحيح است، اما معضل ديگري كه اين علم جوان با آن مواجه است، عدم شناخت صحيح و كامل از سازمان هاي رسانه اي است. دركي كه عموماً از يك سازمان رسانه اي در ادبيات امروز مديريت رسانه وجود دارد، بيشتر شامل شباهت و حتي برابري آن با ماهيت و ويژگي هاي سازمان هاي صنعتي است، درحالي كه اين دو تفاوت هاي اساسي و بنيادي دارند و نمي توان اشتراكات زيادي ميان آنها پيد ا كرد كه اين موضوع به طور اساسي بر ادبيات مديريت و نحوة مديريت اثر گذار است.خوشبختانه در برخي كتاب هاي جديد اين رشتة علمي، نگاهي اجمالي به اين تفاوت ماهوي شده است و بر اين اساس نيز براي مديريت بهتر در يك سازمان رسانه اي توصيه هايي وجود دارد، اما هنوز بحث جامعي براي تبيين و
تفسير اين تفاوت صورت نگرفته است. مجموعه مقالات پيش رو، نگاهي عملگرايانه به مديريت رسانه در چهارچوب ميا نرشته است. ضمن اينكه به تفاوت ماهوي سازمان هاي رسانه اي با سازمان هاي صنعتي نيز اعتقادي عميق دارد. برخي از اين مقالات طي سال هاي حضور در راديو نوشته شده كه مبتني بر يك تجربة عملي و يا ايجاد آمادگي براي يك اقدام بوده است و تعدادي نيز در معاونت برنامه ريزي و نظارت سازمان صداوسيما نوشته شده كه نگاهي راهبردي به مسائل يكي از بزرگ ترين سازمان هاي رسانه اي داشته و در پي ارائة راه حل براي آن بوده است. اميد است براي علاقه مندان، به ويژه، دانشجويان مديريت رسانه و ارتباطات مفيد باشد و نظرات و پيشنهادهاي آنها راهگشاي توسعة اين دانش و بومي سازي آن گردد، انشاءالله

فهرست مقالات

1-  مدیریت تحول رادیو

2-  مقدمه ای بر ارزشیابی کیفیت در رادیو
 
3- کمّی سازی در رادیو و استانداردسازی ارزشیابی برنامه ها           

4-  ضرورت برنامه ریزی در شبکه های تخصصی بحران بلایای طبیعی و نقش رادیو در مدیریت آن

5-  اصول اخلاق حرفه ای خبرنگاران و رسانه های ارتباط جمعی در مدیریت بحران(زلزله عناصر اصلی ساختار سازمان های رسانه ای

6- مراكز استاني، منبع راهبردي و مزيت كليدي ما در مديريت سپهر رقابتي رسانه   

7- مأموريت شبكه هاي ملي سيما، گزينه راهبردي يا مسأله اي استراتژيك          

8- جدول رسانه، الگوی توسعه شبکه های رادیو و تلویزیون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدیریت رسانه عنوان : مدیریت رسانه

نویسنده :  حسن خجسته باقرزاده

ناشر : تیسا

شابک : ۵-۳۲-۷۲۱۲-۶۰۰-۹۷۸

تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۳

نوبت چاپ : چاپ اول

تعداد صفحه : ۲۵۲

وزن : ۳۵۰ گرم

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان

تخفیف : ۱۰ %

موضوع : جامعه و فرهنگ


 

 

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان